Terrororganisationen​ ​Boko​ ​Haram | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 11
  • 3115
  • PDF

Terrororganisationen​ ​Boko​ ​Haram | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om terrororganisationen Boko Haram.

Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka terrororganisationen Boko Haram utifrån orsaker och konsekvenser samt vad omvärlden åstadkommit för att stoppa organisationen. Detta för att få en ökad förståelse om konflikter och krig i världen.

Frågeställningar:

1.​ ​Varför​ ​bildades​ ​Boko​ ​Haram​ ?
2.​ ​På​ ​vilka​ ​sätt​ ​påverkar​ ​Boko​ ​Haram​ ​samhället?
3.​ ​Hur​ ​har​ ​länder​ ​och​ ​internationella​ ​organisationer​ ​arbetat​ ​för​ ​att​ ​stoppa​ ​Boko​ ​Haram?

Innehåll

1.​ ​Inledning
1.1​ ​B​akgrund
1.2​ ​​Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Avgränsningar

2.​ ​Metod
2.1 Materialbeskrivning och källkritik

3.​ ​Teori

4.​ ​Resultatredovisning
4.1​ ​Bboko​ Hharam​ ​växer​ ​fram
4.2​ ​Orsakerna​ ​enligt​ ​teorierna
4.3​ ​Boko​ Hharams​ ​inverkan​ ​på​ ​samhället
4.4​ ​Åtgärder​ ​mot​ Boko​ Hharam
4.5​ ​Åtgärder​ ​enligt​ ​teorierna

5​ ​Diskussion

6 Källförteckning

Utdrag

1.​ ​Inledning
1.1​ ​B​akgrund

Jag​ ​har​ ​valt​ ​att​ ​undersöka​ ​terrororganisationen​ ​Boko​ ​Haram​ ​i​ ​Nigeria.​ ​Konflikten​ ​är​ ​oerhört invecklad​ ​och​ ​det​ ​är​ ​av​ ​yttersta​ ​vikt​ ​att​ ​förståelse​ ​och​ ​information​ ​sprids​ ​för​ ​att​ ​motverka liknande​ ​händelser​ ​i​ ​framtiden.​ ​Nigeria​ ​är​ ​en​ ​Afrikas​ ​främsta​ ​ekonimier​ ​med​ ​en​ ​omfattande oljeproduktion.​ ​Efter​ ​självständigheten​ ​från​ ​Storbritannien​ ​har​ ​Nigeria​ ​drabbats​ ​av​ ​ett​ ​antal militärkupper​ ​och​ ​konflikter​ ​fram​ ​till​ ​demokratiseringen​ ​1990.​ ​Demokratin​ ​som​ ​råder​ ​idag​ ​är bräcklig​ ​med​ ​många​ ​interna​ ​konflikter​ ​mellan​ ​etiniska​ ​och​ ​religösa​ ​grupper,​ ​kristna​ ​och muslimer.​ ​Den​ ​mest​ ​omfattande​ ​konflikten​ ​är​ ​mellan​ ​den​ ​nigeranska​ ​staten​ ​och terrororganisationen​ ​Boko​ ​Haram.

Den​ ​religiösa​ ​organisationen​ ​Boko​ ​Haram​ ​bildades​ ​år​ ​2002​ ​i​ ​syfte​ ​att​ ​införa​ ​sharialagar​ ​i landet​ ​med​ ​en​ ​styre​ ​baserat​ ​på​ ​muslimiska​ ​riktlinjer.​ ​Detta​ ​skulle​ ​enligt​ ​grundarna​ ​motverka korruptionen​ ​inom​ ​nationen​ ​och​ ​kunna​ ​lösa​ ​samhällsproblem.​ ​Idag​ ​strider​ ​det​ ​mot​ ​lagen​ ​att blanda​ ​in​ ​religion​ ​i​ ​politiken​ ​men​ ​har​ ​ändå​ ​praktiserats.​ ​Värst​ ​drabbad​ ​av​ ​fattigdom​ ​och​ ​dålig utbildning​ ​är​ ​norra​ ​delen​ ​av​ ​landet.​ ​Detta​ ​har​ ​lett​ ​till​ ​ett​ ​stort​ ​missnöje​ ​som​ ​gav​ ​upphov​ ​till organisationen.​ ​Terrororganisationen​ ​har​ ​anslutit​ ​sig​ ​till​ ​Islamiska​ ​Staten​ ​(IS)​ ​och​ ​därmed​ ​deras målsättning​ ​att​ ​skapa​ ​en​ ​global​ ​islamisk​ ​stat.1

Avgränsningar

Jag​ ​har​ ​valt​ ​att​ ​avgränsa​ ​mig​ ​till​ ​konflikten​ ​mellan​ ​den​ ​nigerianska​ ​regeringen​ ​och​ ​Boko​ ​Haram och​ ​därmed​ ​använda​ ​dessa​ ​som​ ​primära​ ​aktörer.​ ​I​ ​uppsatsen​ ​nämns​ ​även​ ​sekundära​ ​parter​ ​som samarbetspartnern​ ​IS​ ​som​ ​båda​ ​verkar​ ​för​ ​en​ ​global​ ​islamisk​ ​stat.​ ​Andra​ ​parter​ ​är​ ​Nigerias grannländer​ ​Niger,​ ​Kamerun​ ​och​ ​Tchad​ ​men​ ​fokus​ ​ligger​ ​där​ ​organisationen​ ​har​ ​störst​ ​påverkan, Nigeria.​ ​Tidsmässigt​ ​kommer​ ​jag​ ​avgränsa​ ​mig​ ​från​ ​det​ ​att​ ​Boko​ ​Haram​ ​skapades,​ ​år​ ​2002​ ​2, men​ ​ändå​ ​redogöra​ ​för​ ​hur​ ​organsationen​ ​kunde​ ​skapas​ ​men​ ​hjälp​ ​av​ ​tidigare​ ​företeelser.​ ​Detta för​ ​att​ ​kunna​ ​besvara​ ​min​ ​frågeställning​ ​om​ ​orsaker​ ​samt​ ​ge​ ​en​ ​fullständigare​ ​bild​ ​av terrororganisationen.​ ​Sidorna​ ​Säkerhetspolitik​ ​och​ ​Globalis​ ​kommer​ ​jag​ ​använda​ ​som huvudsakliga​ ​källor​ ​samt​ ​en​ ​artikel​ ​från​ ​Europeiska​ ​Rådet.​ ​Uppsatsen​ ​fokus​ ​ligger​ ​således​ ​på nationen​ ​Nigeria​ ​efter​ ​år​ ​2002​ ​med​ ​hjälp​ ​av​ ​ett​ ​fåtal​ ​källor... Köp tillgång för att läsa mer

Terrororganisationen​ ​Boko​ ​Haram | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.