Test av antibakteriella ämnen | Frågor och svar | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • C
  • 7
  • 2443
  • PDF

Test av antibakteriella ämnen | Frågor och svar | Biologi

Detta är en frågor och svar uppsats som handlar om antibakteriella ämnen. Frågorna har blivit besvarade grundligt och i detalj.

Innehåll

1. Vad är skillnaden mellan desinfektion och sterilisering?
2. Hur är bakteriers cellväggar uppbyggda
3. Vad har yttre faktorer för påverkan på bakteriernas överlevnad?
4. Hur kan precisionen i resultaten förbättras?
5. Vad är antibakteriella ämnen?
6. Vad är en antibiotika?
Källförteckning

Utdrag

1.
Det som skiljer desinfektion och sterilisering ifrån varandra är dels graden av mängden samt de olika typer av smittämnen som elimineras. Elementärt formulerad utesluter sterilisering alla mikroorganismer, medan desinfektion endast reducerar mängden skadliga mikroorganismer.
Vid desinfektion reduceras antalet smittämnen på föremål och ytor så att mängden av kvarstående smittämnen såsom sporer och svampar inte blir smittfarliga. Det finns bland annat två olika metoder för desinfektion, värmedesinfektion och kemisk desinfektion.
Värmedesinfektion: Värmedesinfektion innebär att smittämnenas cellmembran denatureras genom tillförsel av energi med värme, oftast fuktig värme. En uppskattad metod är exempelvis att koka föremål i vatten under lock, diskdesinfektion utnyttjas väl på vårdinstitutioner och sjukhus där temperatur varierar mellan 65 – 90 grader Celsius. Metoden anses vara snabb, effektiv miljövänlig och dessutom delvis kontrollerbar.
Kemisk desinfektion: Metoden används bland annat för material som inte tål värme men även för rostfria föremål. Materialet får då placeras i en kemisk lösning som eliminerar mikroorganismerna. Exempel på desinfektionsmedel är…... Köp tillgång för att läsa mer

Test av antibakteriella ämnen | Frågor och svar | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.