Testamente | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Affärsjuridik
  • C
  • 1
  • 213
  • PDF

Testamente | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i form av ett fiktivt testamente. Här framgår vad som enligt lag går till sambo och bröstarvinge, samt särskilda gåvor till andra utöver detta.

Innehåll

Sambo utan samboavtal
Bröstarvingar
Annan person
Donation

Utdrag

Jag, Elin Waldorf, förklarar härmed att det är min yttersta vilja att min kvarlåtenskap efter att jag har avlidit skall tilldelas och fördelas enligt detta testamente.

Sambo utan samboavtal
Min efterlevande sambo har rätt att till sin ägarandel av vår gemensamma samboegendom och av annan egendom som vi genom förvärv eller genom gåvor äger tillsammans. Samboegendom är den egendom som vi tillsammans eller enskilt i samförstånd har förvärvat för gemensam användning. Min sambo skall begära bodelning senast när bouppteckning förrättas.

Bröstarvingar
Mina bröstarvingar har rätt till sin laglott som utgörs av 50 % av den kvarlåtenskap som återstår efter att... Köp tillgång för att läsa mer

Testamente | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.