Texter från Upplysningstiden: Ett anspråkslöst förslag & Robinson Crusoe | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • B
 • 2
 • 763
 • PDF

Utredande text: Texter från Upplysningstiden: Ett anspråkslöst förslag & Robinson Crusoe | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som analyserar två texter från Upplysningstiden; den satiriska essän "Ett anspråkslöst förslag" av Jonathan Swift samt romanen "Robinson Crusoe" av Daniel Defoe. Eleven redogör för hur respektive verk kan kopplas till upplysningstiden samt hur epokens centrala idéer kan ses än idag i samhället.

Innehåll

Upplysningen; Text kännetecken

- Ett anspråkslöst förslag av Jonathan Swift
- Robinson Crusoe av Daniel Defoe
- Hur finns upplysningstidens idéer kvar idag?

Utdrag

Crusoe definierar sin vistelse på ön med praktiskt tänkande och personligt ansvar. Han konverterar också från sin religion som ett resultat av hans omedvetna skuld. Crusoe tar livet i egna händer och använder sin vetskap och hans personliga förmågor för att överleva istället för att helt och hållet förlita sig på sin nyfunne tro. Innan han hamnade på ön så trotsade han sin fars önskningar om att... Köp tillgång för att läsa mer

Texter från Upplysningstiden: Ett anspråkslöst förslag & Robinson Crusoe | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  En av de bättre texterna jag har läst

Material relaterade till Texter från Upplysningstiden: Ett anspråkslöst förslag & Robinson Crusoe | Fördjupningsuppgift.