The Birds av Alfred Hitchcock | Filmanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • A
  • 2
  • 32
  • PDF

Filmanalys : The Birds av Alfred Hitchcock | Filmanalys

Kort filmanalys av Alfred Hitchcocks film The Birds (Fåglarna) från 1963. Texten svarar på vilka filmtekniska metoder som används för att bygga upp en skrämmande, hotfull stämning vid en av filmens kända scener (vid lekplatsen).

Lärarens kommentar

En utmärkt analys som täcker upp alla de filmtekniska metoderna med ett mycket bra språkbruk.

Utdrag

Filmanalysuppgift
”The Birds” – Hur byggs stämningen upp?

Scenen är tagen ur den amerikanska filmen Fåglarna, från 1963 i regi av Alfred Hitchcock.
Scenen inleds med att Melanie, filmens huvudkaraktär, sätter sig på en bänk utanför skolan för att röka i väntan på att barnen ska sluta. Scenen inleds som ett lugnande ögonblick när Melanie vilar på bänken, njuter av sin cigarett under det fridfulla ljudet av skolkören. Klippet visar en totalbild av den tomma skolgården, av bänken där Melanie sitter och i bakgrunden syns en tom klätterställning.

Bilden växlar regelbundet från att visa en delad totalbild (av skolgården och Melanie) till att visa närbilder av Melanie. Mellan varje klipp har allt fler fåglar samlats på klätterställningen vilket medför att hotet och faran ständigt växer och spänningen trappas stegvis upp. Intensiteten och tempot av... Köp tillgång för att läsa mer

The Birds av Alfred Hitchcock | Filmanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till The Birds av Alfred Hitchcock | Filmanalys.