The Blind Side av John Lee Hancock | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 4
  • 3777
  • PDF

The Blind Side av John Lee Hancock | Frågor och svar

Eleven har utifrån filmen "The Blind Side" som är regisserad av John Lee Hancock (United States), besvarat frågorna nedan.

Hur har Michael Orher byggt upp sin identitet/personlighet och hur tar sig hans identitet/personlighet i uttryck, hur visar han sin identitet?

Förändras hans identitet/personlighet över tid? I så fall hur? Om inte varför tycker du inte det?

a) Vad har du för livsåskådning? (religiös/icke religiös, öppen/stängd, synen på och meningen med livet, värderingar, rätt och fel, människosyn etc)
Förändras din livsåskådning över tid eller är den samma?
Hur förändras eller har den förändrats?
Varför anser du att den inte ändras om du tycker så?

b) Vad har du för identitet/personlighet, hur har din identitet/personlighet byggts upp och hur visar du vem du är?
Har din identitet/personlighet förändrats under dina levnadsår?
Hur har den förändrats och varför?
Om den inte har förändrats, varför har den inte gjort det?

Utdrag

I filmen “ The Blind Side “ får vi följa och veta mer om Michael Oher's livsåskådning och identitet. En ung blyg och icke troende människa, stängd och ville inte prata om sig själv, men man fick ändå veta om hans livsåskådning med tiden. Han verkade somatthanintevet något om hur man lever lycklig medsinfamiljeftersomhanäruppvuxenidedåligaområdet Memphis med enfrånvarandeföräldrar.Ihansområdefannsbarakillarsomtardrogerochär alkoholister, så dem påverkade Michael Oher negativt då han hade ingen vilja att ändra sig. Hans mamma var drogberoende och kunde inte visa hennes kärleken till BigMike, hon hade inte heller råd med att anmäla honom i en skola eller köpa kläder till honom. Med tanken på att han hade dålig ekonomi och socialen tog honom ifrån hans mor så fick han under hela sitt liv flytta runt på olika fosterhem med bara en tröja som han fick tvätta och ta på sig andra dagen. Hans syn på livet var lite trångt, han tänkte inte på framtiden utan vill bara att dagen tar slut, han gillade att spela fotboll men hade ingen chans att komma in i någon lag. Eftersom han var alltid utanför, med tanken på att han hade mörk hy, tjock och jätte långt. Han såg helt enkelt större än vad hans ålder är.

En vacker dag fick han chansen att börja på en kristen skola, men var ändå inte duktig i skola, pga att han hade ingen kunnig person i familjen eller bland hans vänner som kunde hjälpa honom med studierna. Alla läraren tyckte han var lite skum.... Köp tillgång för att läsa mer

The Blind Side av John Lee Hancock | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.