The Breakfast Club | Psykologisk filmanalys av Claire

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • C
  • 3
  • 1155
  • PDF

The Breakfast Club | Psykologisk filmanalys av Claire

En psykologisk analys av karaktären Claire Standish ur filmen "The Breakfast Club" från 1985. Här används bland annat det kognitiva perspektivet och socialpsykologin för att diskutera Claires olika karaktärsdrag, handlingar och roller.

Observera att det finns språklig förbättringspotential i uppsatsen.

Elevens kommentar

Hade kunnat förklara mina begrepp och tankar mer så att de blev tydligare.

Utdrag

Vi har kollat på filmen ” Breakfast club” i klassen. Filmen handlar om fem ungdomar som får kvarsittning. Varje karaktär företräder prototyper av skilda stereotyper där deras attityder uppstår av olika psykologiska orsaker.

Jag har valt att analysera, Claire Standish, jag kommer att analysera och resonera med utgångspunkt i psykologiskt perspektiv och alla teorier jag kommer att analysera och resonera utifrån kan man även läsa mer om i psykologi boken, Mikael Lundgren: ”psykologi” (vetenskap eller galenskap? 2007). Man kan även söka upp orden på, ne.se och psykologiguiden.se. Jag kommer även i vissa förhållanden att variera min utgångspunkt till en viss del i socialpsykologi.

I filmen utgör Claire faktiskt två olika stereotyper ” the princess” och ”pappas flicka” Claire gillar att se sig själv på ett visst sätt och försöker alla andra i hennes omgivning att se henne på samma sätt, häftig, populär och enastående att hon klarar sig själv utan någon. Allt detta verkar faktiskt stämma därför att hon hänger med det populära gänget som är en bekräftelse att hon faktiskt tillhör den ” populära gruppen”. Dessutom har hon... Köp tillgång för att läsa mer

The Breakfast Club | Psykologisk filmanalys av Claire

[0]
Inga användarrecensioner än.