The English Speaking World | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Engelska 5
  • A
  • 7
  • 2349
  • PDF

The English Speaking World | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med fokus på de engelsktalande länderna (the English speaking world), där eleven ska presentera fakta om olika kulturella ämnen (se vänligen "Innehåll") som relaterar till temat. Eleven har skrivit en text på 450 ord, tre texter på 150 ord och fem på 50 ord. Eleven har även skrivit ca. 200 ord om Barbados, plus 5 info-texter om landet på ca 150 ord.

Lärarens kommentar

Du visar prov på nyanserade diskussioner och jämförelser.

Elevens kommentar

Jag borde ha lagt ner mer vikt vid mina formuleringar och stavningen, så det kan finnas några stavfel.

Innehåll

The English Speaking World

- Loch Ness
- Grand Canyon
- Route 66
- Kiwi
- Broadway
- Uluru
- Didgeridoo
- Rob Roy
- Poutine
- Källor

- Barbados
- Tuk Band
- Rihanna
- Landship
- Crop Over Festival
- Coo-coo & Flying Fish
- Källor

Utdrag

The shores of Loch Ness are green and thriving but that's not what's made Loch Ness so famous, nor is it the chance of getting a fine fish for dinner that makes the tourists come every year. No, the most famous thing about Loch Ness is the Loch Ness Monster, Nessie. The Loch Ness Monster is claimed to live deep in the lake and has been rarely spotted lately, the last sighting was in... Köp tillgång för att läsa mer

The English Speaking World | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-10-20
    Bra innehåll rakt igenom.