The Experiment | Filmanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • B
  • 2
  • 1143
  • PDF

Filmanalys : The Experiment | Filmanalys

En sociologisk filmanalys av "The Experiment" från 2010, regisserad av Paul Scheuring. Vad som formar en människa och vad som styr socialt beteende i en viss situation diskuteras med utgångspunkt i filmens handling och karaktärsbeskrivningar. Intrycksstyrning, främre och bakre regioner och sanktioner är begrepp som används i analysen.

Utdrag

Intrycksstyrning är något som tyder på att man är övertygande i sina framträdanden. Hur man klär sig och sina sätt att agera och tala mm. Ur filmen förekommer det olika typer av intrycksstyrning. De har olika klädstiler där man ser vem som spelar vad, vakterna har finare arbetarställ medan fångarna går runt med slitna s.k. pyjamasar. Vakterna har batonger som gör att de kan agera och vara övertygande när de ska ingripa, de har också ett övertag och pratar mer tyket för de vet att... Köp tillgång för att läsa mer

The Experiment | Filmanalys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-07-19
    Väldigt bra skriven uppsats, till stor hjälp!