The Four Aims of Life in Hinduism: Dharma, Kama, Artha and Moksha | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 8
 • 1812
 • PDF

The Four Aims of Life in Hinduism: Dharma, Kama, Artha and Moksha | Fördjupningsuppgift

En utförlig fördjupningsuppgift (essay) på engelska som redogör för de fyra livsmålen (four aims of life, Puruṣārtha) inom hinduismen (Sanātana Dharma): Dharma, Kama, Artha och Moksha. Eleven förklarar vad respektive begrepp innebär och hur de påverkar livet som hindu. Eleven jämför även kort begreppen med kristendomen och samhällssynen i Sverige.

Innehåll

The Four Aims of Life: Dharma, Kama, Artha and Moksha

- The four Purusharthas
- Artha
- Dharma
- Kama
- Moksha
- Importance of life in India
- Dharma
- Artha and Kama
- Moksha
- Comparison to Christianity and Sweden
- Moksha
- Conclusion
- Källor

Utdrag

Pleasure and desire is usually the definition for Kama. Most people connect Kama to the well-known Kama sutra - sexual desires and pleasures, however, Kama stands for all desires and pleasures in life. It is sexual desires, but also desire for mental achievements or any kind of pleasure. “Kama is the enjoyment of the appropriate objects by the... Köp tillgång för att läsa mer

The Four Aims of Life in Hinduism: Dharma, Kama, Artha and Moksha | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra bra bar jobbet me dtexten