The Jungle Book | Bokrecension (Book review)

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
  • Engelska 6
  • C
  • 2
  • 1220
  • PDF

The Jungle Book | Bokrecension (Book review)

En enklare bokrecension (book review) på engelska av Rudyard Kiplings "The Jungle Book". Eleven beskriver de olika noveller som boken består av, deras tema, miljö, karaktärer och budskap. Vidare så redogör eleven även för språket i boken, samt skillnader mellan boken och Disney's tecknade version.

Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Lärarens kommentar

A på innehåll, C på grammatik.

Elevens kommentar

Förbättra grammatiken.

Utdrag

All the novels sets place in India and have in common that all the animals can talk to each other. Even the most famous character from the jungle book, Mowgli, a human being learns to speak animal languages. Which era is never mentioned but because India is still controlled by the British colonial empire and Viceroy of India governed by England's Queen so the stories must take place sometime in the mid to late 19th century. The novels are Fables in which the stories are varied in... Köp tillgång för att läsa mer

The Jungle Book | Bokrecension (Book review)

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till The Jungle Book | Bokrecension (Book review).