The Pen | Horror Story | Elevnovell

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Hotell- och turismprogrammet (HT) Årskurs 3
 • Annat
 • C
 • 4
 • 1438
 • PDF

The Pen | Horror Story | Elevnovell

En kort skräckhistoria (horror story) på engelska med titeln "The Pen". Berättelsen handlar om en pojke som är på läger och hittar en magisk penna som får honom att både skriva och göra märkliga saker..

Lärarens kommentar

Du har skrivit en horror short story som är både spännande och fängslande. Du för fram spänningen på ett bra sätt som får läsaren att vilja läsa vidare. Du har planterat detaljer som skapar spännng. Det som du specifikt behöver arbeta vidare med är grammatik, och då speciellt apostrofanvändandet då det förekommer många misstag där. Texten når kriteriet för ett C.

Elevens kommentar

Förbättra grammatiken.

Utdrag

"James stared at the paper, not a single word was consistent with his thoughts. “13 of the most beautiful girls” what kind of a nonsence was that, he would never wright so himself. Suddenly the pen started to drag his hand to the paper again and wrote by itself. It started to write down word after word, it went so fast that James almost couldnt keep up with it. The pen wrote about the boy and how he had sneaked in to the old house in the middle of the night and ..."... Köp tillgång för att läsa mer

The Pen | Horror Story | Elevnovell

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  The horror story is good, it´s ok.