The Ravine | Elevnovell

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Engelska 5
  • C
  • 1
  • 439
  • PDF

The Ravine | Elevnovell

En kort elevnovell (short story) på engelska, som berättar om en pojke som nyss har lyckats klättra upp ur en djup ravin (ravine) och som nu står inför en ny utmaning.

Lärarens kommentar

Använd dig mer av personliga pronomen.

Utdrag

If he jumped and survived he would be accepted by the group and still keep his life. He was falling for the peer pressure.

Would he do this? Or would he just walk away? He squeezed his teeth together and clenched his knuckles. He had decided. He took a few steps back, stuck his fingers into the creamy mud and ran his fingers over his chest and wrote a cross of mud. Then he ran towards the... Köp tillgång för att läsa mer

The Ravine | Elevnovell

[0]
Inga användarrecensioner än.