The right to be yourself | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Engelska 6
  • A
  • 1
  • 616
  • PDF

The right to be yourself | Argumenterande text

En argumenterande text om att man har rätt att själv bestämma vem man är. Författaren tar upp frågor som mänskliga rättigheter, kön och sexuell orientering. Hon beskriver om barriärer som samhället sätter upp och varför de borde tas bort.

Utdrag

The right to be yourself is a big statement. What right's do I have as a human being? Individuals of diverse sexual orientation have been discriminated against historically and continue to be “vulnerable” group in society today. Forms of discrimination experienced by people of diverse sexual orientation include the denial of the right to life, the right to work and the right to privacy, non-recognition of personal and family relationships, interference with human dignity and much more. Therefore we have built us a barrier for those who are different. And this has been an evolutionary thing that has increased for every century that goes. Therefore I will argument about ... Köp tillgång för att läsa mer

The right to be yourself | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.