The Savagery of Human Nature | Lord of the Flies | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Engelska 6
  • A
  • 2
  • 885
  • PDF

The Savagery of Human Nature | Lord of the Flies | Essä

En essä på engelska som handlar om människans inneboende vilda natur (the savagery of human nature) i relation till boken "Lord of the Flies" av William Golding. Essän behandlar påståendet att människan i sin grund är barbarisk och inte svarar för sina handlingar, med utgångspunkt från romanens handling och karaktärer.

Utdrag

To begin with, Lord of the Flies is a novel written by William Golding, and it tells the story of a group of British boys stuck on an uninhabited island. These boys, all representing different personalities and characteristics, now have to build their own society to survive. At first they are all pretty unanimous, but their mixed wills and ambitions get them more and more separated the more time that passes and this causes them to build two different camps. One of the strongest desires in one of the camps is... Köp tillgång för att läsa mer

The Savagery of Human Nature | Lord of the Flies | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.