The Tobacco Industry | Editorial

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Engelska 6
 • B
 • 2
 • 718
 • PDF

Debattartikel, Insändare: The Tobacco Industry | Editorial

Det här är en debattartikel, skriven på engelska (editorial), som handlar om tobaksindustrin och som redogör för vilka negativa konsekvenser den här industrin får för samhället.

Lärarens kommentar

Bra ordförråd och bindningord och en välarbetad disposition.

Utdrag

The tobacco industry is one of the most counterproductive industries on earth and there are tons of researches and studies that proves it. Attempting to find something that is positively associated with the tobacco industry is comparable to time travelling, both things are impossible to achieve. Therefore I believe that it would only be advantageous to prohibit the production of tobacco.

Surely people will say it is impossible, it is a way to big industry as to ban it right away, but as they say, Rome wasn't built in a day. It would be a process that would require a lot of time and work, but humanity has witnessed greater revolutions. Another argument is that smoking is a personal choice that the government shouldn't interfere with. Well it is, to some extent... Köp tillgång för att läsa mer

The Tobacco Industry | Editorial

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kommentaren ska besvara en eller flera av följande frågor: - Vad är bra? - Vilken del gav dig mest inspiration eller hjälp? - Är där något som sakn
 • 2016-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  En väldigt bra argumenterande text som rekommenderas starkt