Thérèse Raquin och naturalismen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska B
 • A
 • 3
 • 800
 • PDF

Thérèse Raquin och naturalismen | Utredande text

En utredande text, där eleven undersöker Émile Zolas verk "Thérése Raquin" och beskriver hur man kan koppla boken till den litterära epoken "naturalismen". Detta görs bland annat genom att analysera bokens handling, tema och författarstil.

Notera att källförteckning saknas.

Utdrag

Thérése Raquin är Émile Zolas genombrottsbok. Verket utspelar sig i 1800-talets Paris där den unga Thérése Raquin och hennes älskare Laurent bestämmer sig för att mörda Camille, Théréses make. Ångesten efter mordet gör att de båda bryts ner psykiskt innan de till sist begår självmord. Genom Zolas inriktning på miljöbeskrivningar och psykologisk vetenskap inledde den naturalismen. Men hur kan man se att den är från naturalismen?

NE (http://www.ne.se/lang/naturalism) menar att en av naturalismens stora utgångspunkter var dess detaljerade beskrivningar med ”stark betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska”. Bokens handling är verklighetstrogen, så verklig som ett mord nu kan bli. Inget skräckromantiskt övernaturligt händer utan Zola håller sig till att skildra den vanliga människan. Noggranna redogörelser av miljön märks redan från början, då passagen, där större delen av handlingen utspelas, beskrivs. ”Denna passage är trettio steg lång och på sin höjd två steg bred. Den är stenlagd med gulaktiga hällar, som är... Köp tillgång för att läsa mer

Thérèse Raquin och naturalismen | Utredande text

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra dokument! Jag hade ett arbete om stil, miljö och persongalleri och denna uppsats kom till stor användning,tack!
 • 2015-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra text med många exempel från boken som beskriver naturalismen. En väl formulerad text!
 • 2017-01-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra ! tack för hjälpen
 • 2016-10-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  33333333333333333333333333333