Vad är tid? | Fördjupningsuppgift | Filosofi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • B
  • 4
  • 925
  • PDF

Vad är tid? | Fördjupningsuppgift | Filosofi

En fördjupningsuppgift inom filosofi, som redogör för olika filosofiska tankar om tid och vad tid egentligen är. Här diskuteras Aristoteles, Kants, Newtons och Einsteins tankar om vad tid är och hur filosofernas tankar kring tid skiljer sig från fysikernas.

Lärarens kommentar

Bra, tydlig kunde varit något utförligare resonemang.

Elevens kommentar

Bygg på diskussionen lite så kan det nog bli ett A.

Innehåll

- Vad är tid?
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Människans liv och hela tillvaro är beroende av tid. Dåtid, nutid, framtid, tid att passa och tid som inte räcker till - alla har vi en relation till tid. Alla har också en uppfattning om tid, men när vi ställer oss den konkreta frågan vad tid egentligen är - ja, då drabbas de flesta av oss av villrådighet.

Tid är, enligt Svenska Akademins ordbok, ”en abstrakt men mätbar grundstorhet som kan uppfattas som analog med de rumsliga dimensionerna och omfattar det förflutna, nuet och det tillkommande”.

Tiden är abstrakt. Vi kan varken, se, höra eller röra vid den, men vi anser oss ändå kunna känna och mäta tidens gång. Trots att begreppet tid är så viktigt för oss vet vi förvånansvärt lite om det. Dock kan de flesta av oss enas om en sak - känslan är att tiden konstant rör sig framåt. Det finns flera teorier och uppfattningar om vad detta abstrakta mysterium, som utgör navet för vårt moderna samhälle och obevekligt styr våra liv och som vi kallar tid, egentligen är... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är tid? | Fördjupningsuppgift | Filosofi

[0]
Inga användarrecensioner än.