Tidsepoker och Litteratur | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Svenska A
 • C
 • 3
 • 1339
 • PDF

Tidsepoker och Litteratur | Sammanfattning

En enklare sammanfattning över olika tidsepoker genom historien, och vilken typ av litteratur som var typisk för var respektive epok. Fokus ligger på antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken och framtiden.

Notera att källor saknas.

Innehåll

TIDSEPOKER
- Antiken
- Medeltiden
- Renässansen
- Upplysningen
- Romantiken
- Framtiden

Utdrag

"Upplysningen
Upplysningens tid varade mellan 1700-1800. Upplysningens idéer föddes i England och spred sig sedan. Att vara ”upplyst” betyder att man har kunskap. Författarna var någon som förklarade världen och gav kunskap.
Vetenskap och förnuftet var viktigt. Allting kunde förklaras med vetenskap. Man skulle tänka själv och lyssna mindre på kyrkan och överheter. Kritiken ökade och man gjorde ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Tidsepoker och Litteratur | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra arbete man får mycket hjälp
 • 2016-02-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt bra, hjälpte mig lite grann