Tidskriftens historia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Tidskriftens historia | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om tidskriftens historia, utformad som ett kapitel i en lärobok. Pressens start och utveckling beskrivs och arbetet avslutas med en intervju med en person kring ämnet tidskrifter.

Innehåll

- Tidskrifternas historia
- Veckopressens företrädare
- Den ”kolorerade veckopressen”
- Bildpressens frammarsch
- Populärpressen
- Intervjudel med Frans Hällestrand om tidskrifter då och nu
- Vad kan vi komma fram till?
- Instuderingsfrågor till kapitlet
- Källor

Utdrag

Den allra första officiella tidskriften skrevs 1665 i Paris. Skriften hette Journal De Sçavans och ska vara den första publicerade tidskriften i Europa. Vidare under 1700-talet i England kunde vi börja se en ny trend inom skrift som började fungera som ett mönster. Innehållet sågs som seriöst, men kunde inte betraktas som tråkigt eller tungt för läsaren. De mest kända skrifterna kallas The Tatler och The Spectator. I The Tatler behandlades både uppriktighet och... Köp tillgång för att läsa mer

Tidskriftens historia | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Tidskriftens historia | Fördjupningsuppgift.