Tidslinje genom historien | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • C
 • 10
 • 4256
 • PDF

Tidslinje genom historien | Sammanfattning

En sammanfattning där eleven presenterar en tidslinje genom historien, från de första civilisationerna till industrialismen och 1900-talet. I sin tidslinje presenteras händelser, personer och uppfinningar som var viktiga och utmärkande för just sin tid - se alla som presenteras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Innehåll

De första civilisationerna (4000-1000fKr)
- Hjulet
- Skriften
- Konstbevattning
- Årdret
- Hävstången
- Sargon av Akkad
- Moses

Antiken (c.a 500 före Kristus – 500 efter Kristus)
- Herons ångkula
- Betongen
- Alexander den Store
- Alexander den Stores besegring över Persien
- Julius Cesar
- Jesus
- Pythagoras
- Pythagoras sats
- Den atenska demokratin
- Arkimedes

Medeltiden 500 e.Kr. - 1500 e.Kr.
- Muhammed
- De första korstågen
- Boktryckarkonsten
- Amerikas upptäckt
- Christofer Columbus
- Digerdöden
- Marco Polo
- Johannes Gutenberg
- Korståget
- Heliga Birgitta
- Martin Luther
- Heliocentrismen
- Galileo Galilei
- William Shakespeare
- Leonardo da Vinci
- Protestantismen
- Världsomsegling
- Anatomiska studier

Enväldets tid 1600 e.kr-1700 e.kr
- Gustav II Adolf
- Isaac Newton
- Tyngdlagen
- 30-åriga kriget
- Sverige som stormakt
- Slaget vid Lützen
- Freden i Roskilde
- Axel Oxenstierna
- Drottning Kristina

Upplysningstiden 1700 e.kr-1800 e.kr
- Napoleon
- James Watt
- Carl von Linné
- Francois de Voltaire
- Frihetstiden i Sverige
- Franska revolutionen
- Tryckfriheten
- Amerikanska revolutionen
- Växtforskning
- Mary Wollstonecraft

Industrialismen 1800 e.kr-1900 e.kr
- Svenskarnas utvandring till Amerika
- Albert Einstein
- Alfred Nobel
- Tyskland blir en gemensam stat
- Thomas Edison
- Louis Pasteur
- Darwin
- Folkskolan inrättas
- Förbud mot slavhandel i Storbritannien
- Första världskriget
- Versaillesfreden
- Andra världskriget
- Adolf Hitler
- Vladimir Lenin
- Josef Stalin
- Khamenei
- Irak-Iran kriget
- Saddam Hussein
- Atombomben

Utdrag

"Pythagoras:
Pythagoras var en framgångsrik matematiker som kom på flera matematiska formler bland annat Pythagoras-sats som ledde till många matematiska framgångar och upptäckter som i sin tur underlättade teknikens och arkitekturens framgång och utveckling. Han bildade även en sekt med hjälp av en folkgrupp som kom till att kallas pythagoreerna. Dna essa kom i sin tur på fler formler som användes för att underlätta lösningen av matematiska problem. Han la även grunden till dagens ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Tidslinje genom historien | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra och sammanfattad
 • 2016-12-11
  ...............................