Tiggeri | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 8
  • 1914
  • PDF

Tiggeri | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där den studerande undersöker tiggares situation. Syftet med uppsatsen är att få en inblick från tiggarnas sida, att få veta varför de gör det.

Innehåll

1. Inledning
1.2 Syfte
1.3 Hypotes
1.4 Avgränsning
1.5 Metod och källor
2. Bakgrund
3. Undersökning
4. Avhandling
4.4 Åtgärder
5. Diskussion och slutsats
6. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
Jag har valt att skriva om tiggeri då jag tycker att detta är ett väldigt aktuellt samhällsproblem som drabbar många. Inte minst tiggarna. Vi har alla sett tiggare någon gång och de blir allt vanligare än vad man tror. Samhällets klyftor ökar och människorna som lever i tredje världen tvingas hitta sätt att överleva på.

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att få en inblick från tiggarnas sida. Få veta varför dem just gör de och få kliva in i deras verklighet samt veta deras ursprung från början.

1.3 Hypotes
Jag tror att dem tigger för att dem är väldigt fattiga och behöver få pengar genom ett sätt som ej kräver så mycket arbete pga deras låga livskostnader.

1.4 Avgränsning
Jag har avgränsad mig till tiggarnas förhållande just i Sverige och inga andra geografiska områden.

1.5 Metod och källor
Jag har gått tillväga på så sätt att jag började välja ett ämne som intresserade mig och som jag alltid velat forska mer om. Så jag sökte igenom internet och tog fakta från olika hemsidor som jag sedan sammanställde i en text. Jag lät sedan 30 personer svara på 2 frågor om tiggeri för att se vad andra tycker.
Sedan sammanställde jag undersökningen i en procenttabell som visar resultatet. Sedan la jag till egna åsikter o diskussioner för att sedan dra en slutsats.

2. Bakrund
Romerna har under lång tid varit förtryckta och under andra världskriget fängslades en halv miljon romer i Europa. Många av dem deporterades till förintelselägren, användes som ... Köp tillgång för att läsa mer

Tiggeri | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.