Tillväxt hos andmat | Fotosynetesen påverkan på växter | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • C
  • 8
  • 1111
  • PDF

Tillväxt hos andmat | Fotosynetesen påverkan på växter | Labbrapport

En labbrapport med fokus på fotosyntesens påverkan på växter, som undersöker hur tillväxten ser ut hos andmat (lemna minor) som har utsatts för olika abiotiska faktorer.

Elevens kommentar

Skriv på bättre svenska.

Innehåll

Tillväxt Lemna minor

- Inledning
Syfte
Hypotes
Teori
- Metod
Materiel
Genomförande
- Resultat
- Diskussion
Felkällor

Utdrag

Metod

Materiel
- 4 platsmuggar
- Vatten
- Penna
- Lampa
- Timer
- Lemnar minor ( 3 st i varje mugg)
- Fiolie
- Växtlampa
- mätglass 100 ml

Genomförande
Laborationen inleddes genom att 4 stycken muggar lades i disken och numrerade muggar med
siffror, för att har kontroll på vilken mugg är och vad man har in. Tillväxt av Lemna minor leddes
med 55 ml vatten mättes upp med i ett 100 ml mätglass och tillsatts lika mycket i varje mugg.
Sida 3
Därefter Ställs in tre Lemnar minor i varje mugg, alla skulle vara ungefär lika stora. Varje hade
Lemnar minor 4 blodar och är lika lika stora.
mugg
- mugg ett ställs under växtlampa, och tillsätt tid från kl 7 till kl 17
- mugg två ställs under solen, (bredvid fönster)
- mugg tre ställs under vanlig lampa och tillsätts tid från kl7 till kl 17
- mugg snurrar runt med fiolian och tillsätt på bordet.
mugger tillsätts under deras platser i fyra veckor och laborationen kontrolleras... Köp tillgång för att läsa mer

Tillväxt hos andmat | Fotosynetesen påverkan på växter | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.