Tillväxt, miljö och resursfördelning | Nationalekonomiska teorier | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap B
 • C
 • 13
 • 2519
 • PDF

Analys: Tillväxt, miljö och resursfördelning | Nationalekonomiska teorier | Rapport

En rapport där tillväxt, miljö och resursfördelning presenteras och diskuteras med hjälp av nationalekonomiska teorier (ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism). Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Diskutera risken för att knapphet på olika naturtillgångar kommer att bromsa och kanske till och med stoppa tillväxten. Vilka resursbrister är de allvarligaste?
- Bidrar tillväxten till den globala uppvärmningen? Vad kan bör göras?
- Hur mycket lägre tillväxt tycker teorierna att en bättre miljö skulle vara värd?
- Är teorierna för lättsinniga i sin syn på förhållandet mellan tillväxt och miljö?
- Diskutera förhållandet mellan tillväxten och fördelningen av ekonomins resurser. Vilka argument finns för att en jämnare fördelning av inkomster och förmögenheter hämmar möjligheterna till tillväxt? Vilka argument finns för att en jämnare fördelning skulle öka tillväxten?
- Vem har makten, politikerna eller marknaden?

Lärarens kommentar

Tunn information men bra analys.

Innehåll

TILLVÄXT, MILJÖ OCH RESURSFÖRDELNING: ANALYS UTIFRÅN DE NATIONALEKONOMISKA TEORIERNA
- Sammanfattning
- Inledning
- Bakgrund
- Syfte och frågeställning
- Material och metod
- Avgränsningar
- Disposition
- Nationalekonomi
- Ekonomisk liberalism
- Marxism
- Keynesianism
- Monetarism
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"De fyra olika teorierna har olika ståndpunkter i frågorna om tillväxt, miljö och resurser. De som liknar varandra mest är den ekonomiska liberalismen och monetarismen. Båda teorierna tror på självständighet av individen och att staten ska vara inblandad så lite som möjligt. Vilket keynesianismen går helt emot. Keynesianismen tror på att staten har en positiv inverkan på samhället. Att staten kan finnas där som ett stöd. Något som monetarismen däremot tror på är att regeringar och myndigheter har en positiv inverkan och kan styra ekonomin mot tillväxt.

Gällande lågkonjunkturer så tror den ekonomiska liberalismen att det inte är ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Tillväxt, miljö och resursfördelning | Nationalekonomiska teorier | Rapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tycker det var en väldigt klen uppsats, knappt en halv sida skriven om varje teori vilket inte var mycket till hjälp. Angående diskussionen är det väldigt oklart vad varje teori tycker och tänker, jag hade helst velat se att varje fråga var besvarad under varje teori inte hopklumpad på 2 sidor. Varje frågeställning är inte alltid svarat efter varje teori. Dålig källhänvisning; det står i inledningen att du samlat in mycket material men endast länkar till fyra youtube klipp. Bra grund fakta om du ska analysera alla teorier med en slags sammanfattad diskussion på dem. Ska du analysera en enskild teori rekommenderar jag den inte.
 • 2015-05-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej rapport! Lite upprepningar här och var.
 • 2015-10-19
  Ganska bra formulerat och kortfattat text.
 • 2015-04-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ...................................