Tillväxten av bestrålade frön | Labbrapport | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • B
  • 3
  • 643
  • PDF

Tillväxten av bestrålade frön | Labbrapport | Naturkunskap

Det här är en labbrapport som analyserar konsekvenserna av strålning på tillväxten av frön. Eleverna har planterat och observerat olika frön som innehåller olika mängder strålning.

Elevens kommentar

Skulle kunna ha förbättrat mitt avslut.

Innehåll

Inledning
Teori
Metod
Resultat
Slutsats och diskussion
Källor

Utdrag

Strålning används inom exempelvis sjukvård, forskning och industri, dessutom är bestrålning av livsmedel vanligt förekommande. Ett exempel på strålning är joniserad strålning som används ofta för att ”bestråla ett föremål”. Denna typ av strålning har egenskap att slå ut elektroner ur atomer som i efterhand förvandlar atomerna till joner [1]. Förvandlingen från atomer till joner kallas för jonisering. Gammastrålning är en viktig typ av joniserad strålning [1]. Typen och mängden strålning ett föremål utsätts för – kan antingen ha en positiv eller negativ inverkan. Därmed är frågan – hur mycket gammastrålning kan en växt bli utsatt för innan strålningen påverkar cellen och förstör växtens utveckling, det vill säga vad är gränsen för strålningsdosen innan grobarheten påverkas?... Köp tillgång för att läsa mer

Tillväxten av bestrålade frön | Labbrapport | Naturkunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.