Tillväxten hos krassefrön | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • A
  • 10
  • 3099
  • PDF

Tillväxten hos krassefrön | Labbrapport

En labbrapport som beskriver hela tillväxtförloppet för ett krassefrö (Lepidium sativum) samt tar upp olika abiotiska faktorer som påverkar groningen av krassefrön. Labbrapporten innehåller bilder av resultatet.

Lärarens kommentar

Bra, här visar du att du kan söka svar på komplexa frågor med tillfredsställande resultat. Du tolkar dina resultat och motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Snyggt jobbat!

Innehåll

Livets cykel hos smörgåskrasse - från frö till planta

- Teori
- Syfte
- Frågeställning
- Materiel och metod
- Genomförande
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

Materiel och metod

• Krassefrön, smörgåskrasse, Lepidium sativum
• 1 burk med lock (smal och liten)
• 4 lika stora glas
• Blomspruta (fylld med kranvatten)
• Bomullsvadd
• Kylskåp
• Klädskåp

Genomförande

4 glas och 1 burk namngavs och märktes med bokstäverna A, B, C (burk med lock), D och E. Därefter placerades det lite bomullsvadd på bottnen i var och en av behållarna, som sedan också ströddes med en lagom mängd krassefrön (smörgåskrasse) i varje behållare.
Efteråt fuktades behållarna A, B, C och D bottenvadden(ej genomblött) med en blomspruta(fylld med kranvatten), medan i behållaren E förblev bottenvadden torr, utan bevattning.
Sedan täpptes alla glasöppningar på toppen av behållarna A, B, D och E (alla glasen) igen med större rundlar av bomullsvadd och i behållaren C (burken) stängdes öppningen enbart med locket. Sedan togs ett foto på alla behållarna tillsammans.
Därefter placerades alla behållarna på följande stationer: A, C och E ställdes på fönsterkanten nära fönstret och bredvid elementet. B ställdes i ett kylskåp och D i ett klädskåp.
Behållarna fick stå i en vecka (7 dagar) och kontrollerades då och då, för att kännas på och återfuktas vid behov i samtliga behållare (A, B, C och D), som redan tidigare besprutades med vatten i bottenvaddarna, medan behållaren E undersöktes bara.
Efter sjudagarsperioden slutfördes labbet med granskning, anteckning, samt fotografering av slutresultatet i alla behållare... Köp tillgång för att läsa mer

Tillväxten hos krassefrön | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-29
    Suveränt arbete, väldigt välgjort.