Timbuktus tal i riksdagen | Talanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 2
 • 1077
 • PDF

Timbuktus tal i riksdagen | Talanalys

En analys av artisten Timbuktus (Jason Diakités) tacktal då han tog emot Fem i tolv-rörelsens pris i riksdagen för sitt arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Eleven analyserar talets olika retoriska grepp och lyfter fram ett flertal citat som diskuteras.

Lärarens kommentar

En mycket givande text som visar god förmåga till en korrekt, fördjupad och komplex retorisk analys.

Utdrag

I denna del lyckas Timbuktu väva in vad talet vidare kommer att handla om, men det är inte här som övergången mellan inledning och avhandling äger rum. Den skiftningen sker då Timbuktu tar upp vad det är han kräver respektive inte
kräver, samt då han ändrar sätt att tala. Det går att urskilja skillnader i användning av stilfigurer mellan de olika delarna, speciellt mellan inledning och avhandling där han går från att tala kring ett specifikt föremål till att använda sig utav... Köp tillgång för att läsa mer

Timbuktus tal i riksdagen | Talanalys

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Att talet blir pathosfyllt är inte någon nackdel. Dessutom är det inte genomgående anaforer och tretal som är stilfigurer, utan även parallelismer samt epifraser. Därtill anar man allussioner på Martin Luther Kings tal samt en parafras på Nationalsången.
 • 2016-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  denna uppsats var bra då den fick mig att inse vad själva uppsatsen handlade om. den gav mig en insikt om hur jason lever sitt liv.
 • 2017-05-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Toppen bra med tydlighet
 • 2017-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra text med bra analys