Titanic | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • C
  • 11
  • 269
  • PDF

Titanic | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om den berömda oceanångaren Titanic, som sjönk efter en kollision med ett isberg på Atlanten 1912. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

* Hur lång tid tog det att bygga Titanic och varför sa man att det var omöjligt för Titanic att sjunka?

* Hur kom det sig att Titanic kolliderade med isberget?

* Vad blev följderna för sjöfarten efter Titanics kollision?

Innehåll

RMS Titanic

Sammanfattning
Inledning
Bakgrund
Syfte
Frågeställningar
Metod
Resultat
Uppbygnaden och påståendet
Hur kom det sig att titanic kolliderade med isberget?
Sjöfartens förändring efter kollisionen
Diskussion
Källkritik
Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning
I detta arbete får du/ni ta del av lite information om Titanic t.ex. att det kom en myt om att Titanic var osänkbart p.g.a. vattentäta skott. Jag har även skrivit om att det anses vara mångas fel att Titanic kolliderade med isberget. Några tror att det var Telegrafistens fel andra att det var Utkikarnas fel och några tror även att det var kaptenens fel men många tror också att alla dessa personer hänger ihop, i alla fall jag.
Jag har sett en världskänd film om Titanic som jag tyckte var riktigt bra och den väckte mitt intresse för att veta mer om Titanic men också vad som faktiskt hände den där kvällen den 14 April 1912. För att försöka få reda på mer om detta, som är mitt syfte med detta arbete, har jag använt mig mest av internet och ett få antal böcker.

Inledning
Förra året var det 100 år sen, det kanske mest kända fartyget, Titanic sjönk.
Titanic sas vara omöjligt att sjunka. Men när den gjorde sin första och sista Jungfruresa kolliderade fartyget med ett isberg och fick för stora skador för att hålla sig flytande. Det slutade med att Titanic var på väg mot havets botten ungefär 2h 40min efter kollisionen. Men hur kom det sig att Titanic kolliderade med isberget? Och varför sa man att det var omöjligt för Titanic att sjunka? Vad hände efter Titanics tragiska olycka när det gäller sjöfarten? Det är tre frågor som jag tycker är intressanta, och som du med kan få ta del av i det här projektarbetet. Fortsätt läs om du vill ta del av mer information om Titanic... Köp tillgång för att läsa mer

Titanic | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.