Titrering av HCl och NaOH | Labbrapport | Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • C
 • 4
 • 1048
 • PDF

Titrering av HCl och NaOH | Labbrapport | Kemi A

En enklare labbrapport vars syfte är att genom titrering med en lösning med koncentrationen 0.200 mol/dm3 saltsyra (HCl) bestämma koncentrationen i den okända natriumhydroxidlösningen (NaOH). Frågan som besvaras är: "Vilken koncentration har natriumhydroxidlösningen"?

Lärarens kommentar

Alla kriterier för resonemang, laborativt arbete samt språk och struktur har uppnåtts på C-nivå.

Innehåll

- Syfte och Frågeställning
- Hypotes
- Material
- Teori
- Metod och Genomförande
- Resultat
- Beräkningar
- Felkällor
- Diskussion och slutsats

Utdrag

Material:
- Byrett stativ med byretthållare
- Voll- Pipett
- Vidhalsad E-kolv
- Bägare 2(slaskbägare)
- Magnetomrörare
- Natriumhydroxidlösning och saltlösning
- BTB eller annan PH indikator

Metod och genomförande:
Först sattes byretten fast i stativet med byretthållaren. (Se bild ovan för konstruktionen som användes under labben) Kranen kontrollerades att den var stängd och sedan fylldes den med saltsyra upp till cirka 2cm över nollstrecket med hjälp av en tratt. Sedan nollställdes den genom att släppa ut saltsyra droppvis ner i en slaskbägare tills syran tangerade nollstrecket. Sedan kontrollerades det så att det inte fanns några luftbubblor i byretten. Sedan mättes det upp exakt 20 cm3 av natriumhydroxidlösningen i en E-kolv med hjälp av en voll-pipett. En magnet samt några droppar BTB placerades i E-kolven vilket gav den en stark blå färg. (PH > 7.) Den placerades sedan på en magnetomrörare så att byretten var rakt över E-kolven. Magnetomröraren sattes på och sedan droppades saltsyran ner i lösningen. Så fort indikatorn hade blivit grön och ekvivalenspunkten hade nåtts stängdes kranen av och den förbrukade volymen av saltsyran noterades. Efter att det hade noterats fylldes en ny E- kolv med samma mängd natriumhydroxidlösning och BTB och byretten fylldes samt nollades igen för att sedan upprepa laborationen en andra gång... Köp tillgång för att läsa mer

Titrering av HCl och NaOH | Labbrapport | Kemi A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-05
  Skriven av Studerande på Termin 1
  allt var bra! dock inte det jag sökte efter
 • 2016-04-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa