Titrering - koncentration av natriumhydroxid & pH-meter | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • B
 • 5
 • 1036
 • PDF

Titrering - koncentration av natriumhydroxid & pH-meter | Labbrapport

En labbrapport i Kemi 1, med fokus på titrering. Laborationen består av två delar, som dels avser att bestämma en okänd koncentration utav basen natriumhydroxid, samt att använda en pH-meter och redogöra för en titreringskurva. Koncentrationen av syran beräknas sedan med hjälp av kurvan.

Elevens kommentar

Skriva mer i diskussionen.

Innehåll

Titrering

- Inledning
-- Syfte
-- Hypotes
- Utförande
-- Materiel
-- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Materiel:

Byrett, stativ med byretthållare, magnetomrörare med liten stavmagnet, 100ml bägare, 400ml bägare (slaskbägare), 20ml vollpipett, peleusboll, tratt, pH-meter

Kemikalier
Första delen av laborationen: Indikatorn BTB, 11,7ml natriumhydroxidlösning, 20ml saltsyra med koncentrationen 0,100 M
Andra delen av laborationen: 19,6ml natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,100 M, 20ml saltsyra med okänd koncentration

Metod:

I dem båda laborationstillfällena skulle byretten först fästas i ett stativ med en byretthållare (observera att byrettkranen är stäng) och under den fästa byretten sätts det en magnetomrörare. Efter det fylls byretten med natriumhydroxidlösning med hjälp av en tratt till c:a 2cm över nollstrecket med hjälp av en tratt. Byretten nollställs genom att droppa ner natriumhydroxidlösning till slaskbägare tills meniskens nedre del tangerar nollstrecket. Därefter mättes 20,0 ml saltsyra med en peleusboll och en vollpipett. Sedan tömdes syran till en 100ml bägare. Slaskbägaren togs bort från magnetomrörare och ersattes med saltsyran. Efter det lades det en liten stavmagnet i syran och omröraren sattes på.
Vid det första laborationstillfället tillsattes det 7 droppar av indikatorn BTB i saltsyrabägaren. Sedan fördes natriumhydroxid droppvis ner i saltsyrabägaren (genom att byrettkranen vreds) tills indikatorn eller lösningen i 100ml bägaren blivit grön. Därefter avlästes den förbrukade volymen NaOH.
Vid det andra laborationstillfället kalibrerades en pH-meter, sedan sattes en glaselektrod i bägaren med saltsyra. Olika volymer NaOH fördes ner i bägaren och pH-värdet observerades enligt följande: 0ml→5ml→10ml→15ml→18ml→19ml→19,5ml→20ml→20,5ml→21ml→25ml tillsatt NaOH... Köp tillgång för att läsa mer

Titrering - koncentration av natriumhydroxid & pH-meter | Labbrapport

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  upplägget är vetenskapligt, metoden gav mig mycket med tanke på hur utförligt skriven den var, känns som att den kunde ha haft tydligare källor.
 • 2015-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Sjukt bra skrivet! Det här hjälpte mig ordentligt :)
 • 2016-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 2015-10-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Lite för kort i och med slutsatsen