Titrering av en svag syra med stark bas | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • A
 • 9
 • 2079
 • PDF

Titrering av en svag syra med stark bas | Labbrapport

En labbrapport som avser att ge laboranten mera insikt i hur man använder en pH-meter vid pH-titreringar och att förstå hur titrerkurvor ser ut och avläses, genom att en svag syra (ättikssyra) titreras med en stark bas (natriumhydroxid).

Innehåll

Titrering av en svag syra med stark bas

- Inledning
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Schema för ifyllande av NaOH
- Resultatvärden
- Beräkningar
- Titrering
- Ekvivalenspunkten
- Halvtitrerpunkten
- Syrakonstanten
- Jämviktsekvationen
- Diskussion/felkällor
- Källförteckning

Utdrag

Material

• Byrett (50 ml)
• Stativ med byretthållare
• Pipett (20 cm3)
• Peleusboll
• Bägare (250 ml)
• Slaskbägare
• Elektronisk pH-mätare
• Magnetomrörare med stavmagnet
• Ättiksyra CH3 COOH
• Natriumhydroxid NaOH
• Fenolftaleinlösning
• Destillerat vatten


Utförande

1. Vi kalibrerade pH-mätaren i Buffert Solution 7,0 ==> 7,0 För att vara extra noggranna gjorde vI även en extra kontroll i Buffert Solution 4,0 ==> 4,1
2. pH-metern rengjordes med destillerat vatten.
3. Byretten var färdigmonterad i stativet. Vi rengjorde buretten med natriumhydroxidlösning, fyllde byretten med 0,100 mol/dm3 natriumhydroxidlösning och nollställde.
4. I bägaren hällde vi i 20,0 cm3 ättiksyra och tre droppar Fenolftalein. Magnetstaven lades även den i bägaren.
5. Vi mätte pH-värdet i syran och antecknade i tabell.
6. Vi startade magnetomröraren och tillförde NaOH i små portioner enligt schemat nedan och läste av pH-metern efter varje gång. Svaret noterades på papper, för att sedan fyllas i tabell på datorn.
7. Ekvivalenspunkten noterades då lösningen ändrade färg.
8. Titreringen avslutades då 50 ml NaOH tillsatts... Köp tillgång för att läsa mer

Titrering av en svag syra med stark bas | Labbrapport

[16]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-23
  Rätt bra ändå. Står en hel del förklaringar hur allt med titrering fungerar.
 • 2016-10-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket välgjord labbrapport som förtjänar ett A! Hjälpte mig verkligen. :)
 • 2017-03-04
  hjälpte mig delvis med det jag ville ha svar på
 • 2017-01-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa