Tobak och rökning | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Tobak och rökning | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om tobak och rökning. Sammanfattningen berättar om tobakens konsekvenser för både den enskildes hälsa och samhället i stort.

Elevens kommentar

Utveckla kopplingen till samhället.

Utdrag

Samhället har ett stort inflytande på tobaksanvändningen idag, i både positiv och negativ bemärkelse, även om den negativa biten tyvärr är övervägande.
Många anledningar att börja röka eller snusa är baserade på samhällets uppfattning, och acceptans, emot tobak, som den största anledningen att röka till exempel; Grupptryck. Det ses snarare som häftigt och statusgivande än dumt och livsfarligt, vilket självklart är ett stort problem.
Sedan finns det självklart andra anledningar att man börjar röka, till exempel att man... Köp tillgång för att läsa mer

Tobak och rökning | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.