Tobak i samhället | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Samhällskunskap B
  • A
  • 10
  • 3096
  • PDF

Tobak i samhället | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som undersöker tobakens påverkan på samhället ur ett antal olika aspekter: miljö, hälsa, barnarbete och samhälle. Vidare så diskuteras även politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Lärarens kommentar

Intressant läsning. Du har också fått med en bra diskussion där du värderat både politiska, sociala och ekonomiska lösningar.

Innehåll

TOBAK I SAMHÄLLET
- Inledning
- Sammanställning
-- Miljö
-- Hälsa (Nikotin, Kroppens påverkan, Beroende)
-- Barnarbete
-- Samhället
- Sammanfattning
- Referenslista

Utdrag

1 Inledning
Brukning av tobak har pågått i flera tusen år, men efter senare hälften av 1800-talet har det blivit mer allmänt förekommande.

Årligen i vår värld dör över fem miljoner människor i förtid på grund av tobak, och är ett av våra största samhällsproblem idag. Inte nog med att miljontals personer dör samt drabbas av flera olika cancertyper, men att det även tobak, i stora drag, kostar samhället flera miljarder kronor varje år. De unga, vår framtid, är de som drabbas hårdast. Tobaken har blivit en plåga för barnen, miljön, samhället – hela vår värld! Ska detta någonsin få ett slut?

WHO1 (World Health Organization), som ledde en undersökning om samhällskostnader, har genom olika beräkningar konstaterat att tobak kostar det svenska samhället drygt 26 miljarder kronor varje år. Vad gör samhället för att minska, eller totalförbjuda, brukningen av tobak?

2 Sammanställning

2.1 Miljö

Skogsskövling, miljögifter, nedskräpning och smutsig luft är endast några få negativa effekter som tobak bidrar med till miljön. En studie2 från WHO publicerade i en rapport att 90% av världens tobak odlas i regn- och torrskogar. Dessa områden ligger inom u-länder med hög befolkningstäthet samt förluster av biologisk mångfald. När tobaken är odlad skövlar man skog i närliggande områden. Efter detta torkas tobaken för att sedan kunna lagras och transporteras till köparna... Köp tillgång för att läsa mer

Tobak i samhället | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.