Tobaks påverkan på växter | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 6
  • 1625
  • PDF

Tobaks påverkan på växter | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att utreda hur växter påverkas av tobak, genom att undersöka mungbönors tillväxt och hur den påverkas av nikotin.

Lärarens kommentar

En slutsats går att dra, men man kan resonera om giltigheten.

Elevens kommentar

Disponeringen kan förbättras och slutsatsen förlängas.

Innehåll

Hur mungbönors tillväxt påverkas av olika sorters tobak

- Inledning
- Frågeställning
- Teori
- Syfte
- Materiel och metod
- Resultat
- Diskussion
- Förbättringar och felkällor
- Slutsats

Utdrag

Materiel och metod:
Som olika sorters tobak användes snus, cigarett och cigarr. Av snuset, som var löst snus, togs 10g och blandades med 10g jord. Innehållet i cigaretterna var torkat och mycket lätt, därför fuktades innehållet till samma fuktighet som jorden hade. På så sätt får man en mer korrekt uppfattning om hur mycket tobak som användes, eftersom torkat tobak väger så pass lite. Åtta fuktade cigaretter gav 10g och blandades med en lika stor mängd jord. Cigarrinnehållet fuktades också, som även det var torkat, men efter fuktning fanns endast 4g av användbart materiel. För att mungbönorna i denna petriskål skulle ha samma förutsättningar som de andra så togs endast 4g jord, så att förhållandet mellan tobak och jord blev lika stort. Dessutom gjordes ett fjärde prov utan tobak med 20g vanlig jord för jämförelses skull. 10 mungbönor placerades i petriskålarna med snus, cigarett och den utan tobak, medan det i cigarrblandningen placerades 4 st. bönor, återigen för att få en proportionalitet mellan proverna. Även vattningen skedde proportionerligt, se tabell 1.
Sedan observerades det flera gånger i veckan genom att ta bild på växterna för att se hur de växte. Ytterligare observation kunde ses på bilderna och jämfördes genom att göra dem till ett bildspel. Vid sista mättillfället mättes groddens längd på alla groddar, från fröet ut till rotspetsen. Måtten sammanställdes till ett medelvärde för enklare jämförelse, se tabell 2... Köp tillgång för att läsa mer

Tobaks påverkan på växter | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.