Tolka Heliga texter och Symboler - Religion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Årskurs 2
 • Religionskunskap
 • G
 • 1
 • 484
 • PDF

Tolka Heliga texter och Symboler - Religion

En kortare text i Religionskunskap där eleven tolkar tre heliga texter:

* Job 38:1-42:6 Bibelns gamla testamente
* Sura 113-114 Koranens två sista suror
* Matteus 25:1-46 (hämtat från ett av evangelierna i Bibeln)

Eleven diskuterar även teodicéproblemet.

Lärarens kommentar

Att den var bra men det var lite för korta svar för att få VG

Elevens kommentar

Skriva mer reflekterande

Utdrag

"1. Jobs frågor om hans lidande besvaras genom att Gud ger exempel i texten på lidande, som Job drabbats av: “Höjer sig skrikfågeln på sina vingar, är hennes vingar som hägerns och hökens? hon lämnar sina ägg på marken, låter dem värmas i sanden, glömsk av att någon kan trampa på dem och att vilda djur kan krossa dem. hon är hård mot sina ungar som om de inte var hennes egna.”

denna text beskriver bra hur Gud är mot Job. han ger Job ett lidande, men det är inte för att Gud vill vara ond mot honom utan Gud bryr sig om honom och därför är han hård mot honom."... Köp tillgång för att läsa mer

Tolka Heliga texter och Symboler - Religion

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Håller med läraren, kunde varit mer nyanserat. Dock bra grundläggning.
 • 2015-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra bra jobbat med uppsattas