Torka aldrig tårar utan handskar | Läslogg

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Hantverksprogrammet (HV) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • B
  • 3
  • 877
  • PDF

Torka aldrig tårar utan handskar | Läslogg

En läslogg om "Torka aldrig tårar utan handskar" som redogör för den första boken i romantriologin av Jonas Gardell. Eleven diskuterar olika centrala citat/teman från verket och hur hen tolkar dem. Vidare så analyseras en händelse från boken och eleven avslutar med ett personligt omdöme.

Lärarens kommentar

Det var mycket bra skrivet. Genomtänkt och välskrivet.

Utdrag

Att inte smittas av den andres oro kan jag se som att istället för att smittas av oron, måste man vara lugn och stöttande för den andre. Vid svåra situationer, exempelvis som någon nära ligger på sjukhus bör man visa sig lugn och stöttande för att minska oron för den andre istället för att bli ”smittat” av den , vilket kanske istället bli mer kaos än lugnande. Det kan också vara andra orsaker. Som i boken, när Rasmus ska flytta till Stockholm, var hans... Köp tillgång för att läsa mer

Torka aldrig tårar utan handskar | Läslogg

[0]
Inga användarrecensioner än.