Torsk | Hotad fiskart

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 16
 • 3460
 • PDF

Fördjupningsarbete: Torsk | Hotad fiskart

Ett längre fördjupningsarbete med fokus på torsk som en hotad fiskart. Eleven undersöker torskens betydelse, användning och överfiskning, med utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Varför har just torsken betytt så mycket genom tiderna?
- Vad gör den annorlunda mot andra fiskarter?
- Hur ser torskens livscykel ut och vilka miljöfaror hotar?
- Vad betyder det att främmande arter kommer in i vår marina fauna?
- Vilket fiske bedrivs av EU:s medlemsstater i och utanför EU: s fiskevatten?
- Vad används bifångsterna från fiskeflottorna till?
- Hur arbetar EU med torskfisket och vilken hänsyn tas till olika påtryckargrupper?
- Vad är en marin nationalpark och vilken betydelse kan det få för det marina livet?

Innehåll

- Sammanfattning 3
- Inledning 4
- Syfte 4
- Frågeställning 4
- Avgränsning 4
- Metod 4
- Avhandling 5-14
- Diskussion 15
- Källförteckning 16

Utdrag

Sammanfattning:
Torsken har haft och har märklig betydelse runt om i världen. Den är en del av vår ekonomi, upptäcktresor och även till och med överlevnad för vissa människor. Torsk har fiskats sedan från medeltiden och därefter blev den medel till överlevnad för isländskorna. Det har utbrutits konflikter mellan handelsmän på grund av torsken. Man har även bytt ut torsk mot människoslavar under 1600-talet. Tre torskkrig har utbrutits både inom Europa och mot nordamerikanerna.

Torskens historia och populäritet gör den annorlunda mot andra fiskarter. Men den är inte populär bara för sitt vita kött, utan torskfisken är också basen i havsfiske på grund av sin frekvens, storlek och matvärde. Fiskens storlek och färg kan variera beroende på vilket område och under vilka förhållanden den lever i, exempel taretorsk är rödaktig brun eller olivgrön med mörka fläckar och grågul översida medan vandrartorsk är ljusare med osynliga fläckar.

De största orsakerna för torsk reduceringen är överfiskningen, övergödningen och spridningen av miljögifter. EU ministrar har fattat beslut om de olika faktorerna för att stoppa torsken att bli utrotad. Men det kommer ta tid tills man ser resultaten.

För att undvika att torsken ska utrotas så kan man skapa marina skyddsområden, vilket innebär ett område för att skydda djur och växter från att bli utrotade... Köp tillgång för att läsa mer

Torsk | Hotad fiskart

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  den var väldigt bra tycker jag
 • 2015-04-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  allt hjälp mucho mjaow