Toxikologiskt test mot bakterier | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 8
  • 1925
  • PDF

Toxikologiskt test mot bakterier | Labbrapport | Biologi

En labbrapport som syftar till att odla vanliga bakterier och sedan analysera hur dessa bakterier påverkas av bl.a antibiotika. Genom att odla bakteriekulturer på agarplattor och sedan studera dem ska undersöks vår normalflora. Ett toxikologiskt test tas till hjälp för att se hur antibiotika påverkar odlingarna.

Lärarens kommentar

Mycket bra skrivet, kunde varit mer diskussion.

Innehåll

Bakgrund: 2
Syfte: 3
Material: 3
Metod: 4
Hypotes: 4
Resultat: 5
Slutsats: 7
Felkällor: 8
Källor: 8

Utdrag

Material:
• Tre stycken NA-plattor varav en är näringslösning
• Spritpenna
• Destillerat vatten
• Agarpulver
• Sked
• Våg
• Värmeplatta
• Ögla
• Micrococcus Luteus
• Escherichia Coli
• Hålslagspapper
• Värmeskåp
• Dragskåp
• Mikroskop
• Objektglas
• Linspapper
• Täckglas

Metod:
Det destillerade vattnet mättes upp i en bägare. Sedan mättes det upp agarpulver med. Agarpulvret blandades sedan med det destillerade vattnet under värme och lät kokas i en minut. Lösningen flyttades till ett dragskåp där den fördelades i fyra olika NA-plattor. Lösningen skulle låtas svalna i tio minuter. Efter att lösningen hade svalnat delades NA-plattan in i fyra delar med spritpennan. I den första delen gjordes ett fingeravtryck, på andra delen ströks saliv från tungan, på fjärde delen ströks saliv från insidan av kinden och på den fjärde delen topsades skärmen på en iPhone och ströks på. På de två andra agarplattorna ströks ett lager med bakterien Micrococcus Luteus respektive Escherichia Coli. Tre hålslagspapper doppas i desinfektionsmedel, honung och antibiotika och läggs på plattan med Micrococcus Luteus. Därefter repeterades utförandet fast på plattan med Escherichia Coli. Alla tre agarplattor lades sedan upp och ner i ett värmeskåp med 37°C. Efter agarplattorna fått stå i värmeskåpet i 4 dagar så... Köp tillgång för att läsa mer

Toxikologiskt test mot bakterier | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.