Träning, kost och hälsa | Klassfråga | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • C
  • 7
  • 2146
  • PDF

Träning, kost och hälsa | Klassfråga | Rapport

Vetenskaplig rapport som behandlar frågan om träning, kost och hälsa är en klassfråga. Påverkas vår tillgång till en bättre hälsa genom kost och träning utifrån vår samhällsklass?

Frågeställningar:
• Har människor i en högre samhällsklass en bättre hälsa?
• Är vi beroende av vår ekonomi för att kunna göra vissa saker som är bra för hälsan? (tillexempel träna på gym, köpa hälsosam mat).

Innehåll

Inledning 1
Syfte och frågeställningar 1
Material och metod 2
Undersökning och resultat 3
Avslutning 5
Analys och diskussion 5
Källförteckning 5

Utdrag

Syfte:

Denna vetenskapliga rapport är skriven i syfte att ta reda på ifall vår samhällsklass påverkar vår hälsa genom aspekter såsom träning och hälsa. Ämnet jag har valt att undersöka och diskutera finner jag intressant för att träning och hälsa har blivit en stordel av människors vardag i dagens samhälle och jag personligen tror att vi påverkas av klassfrågor när det gäller kost och träning i from av att personer med t.ex. en lägre inkomst har svårare att köpa mat som är hälsosam för att den oftast är dyrare än ohälsosam mat. Det är viktigt att alla människor har lika lätt att kunna vara hälsosamma för att få en bra livsstil.

Inledning

Jag har länge funderat över varför allting som är nyttigt är så dyrt i jämförelse med allt som är onyttigt. Tillexempel så är frukt och grönsaker dyrare än godis. Detta har fått mig att fundera på ifall de människor som tillhör en högre klass har en bättre tillgång till en god hälsa. Oftast när vi pratar om samhällsklasser så utgår vi ifrån vilken ekonomisksituation en person har. Man brukar säga att folk med högutbildade arbeten som t.ex. chefsyrken, läkare osv. tillhör en högre samhällsklass än t.ex. städare som har en betydligt mindre inkomst. Min stora fråga som jag vill undersöka och ... Köp tillgång för att läsa mer

Träning, kost och hälsa | Klassfråga | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.