Träningslära | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Idrott och hälsa 2
 • A
 • 2
 • 566
 • PDF

Träningslära | Sammanfattning

En sammanfattning av olika begrepp som är viktiga i träningslära. Syreupptagningsförmåga, träningsprinciper, puls, träningszoner och positiva effekter av konditionsträning tas upp och förklaras.

Innehåll

Träningslära

- Syreupptagningsförmågan
- Allmänna positiva effekter av träningsläran
- Varför Konditionsträning? (Positiva effekter på de syretransporterande organen)
- Träningsprinciper vid konditionsträning
- Olika typer av puls
- Träningszoner

Utdrag

Uthållighetsträning - “Träna bara så lätt och så länge så att du längtar att få göra det igen”

Syreupptagningsförmågan bestäms av arv, kön, ålder och träningsgrad. Män har större muskelmassa, mindre fett %, högre hemoglobinhalt/liter blod =större förmåga att binda och transportera syre. Max syreupptagningsförmågan minskar med åldern. Regelbunden träning motverkar att den sjunker. För att inte få mjölksyra så är det bra att värma upp innan. För att mjuka upp musklerna.

Allmänna positiva effekter av träningsläran
- sänkt blodtryck
- Sänkt halt “stresshormon” (adredalin, noradrenalin”)
- Ökad ämnenomsättning
- Sänkt halt av fettsyror och kolesterol - minskad risk för hjärt och kärlsjukdomar och åderförkalkning.
- Skeletters bentäthet ökar vilket motverkar benskörhet.
- Tjockare ledbrosk vilket motverkar den nedbrytning som sker med ökad ålder.

Varför Konditionsträning? (Positiva effekter på de syretransporterande organen)
Lungor- Bättre syreupptagning VO2, lungblåsorna ökar. Ju mer lungblåsor desto mer syre kan... Köp tillgång för att läsa mer

Träningslära | Sammanfattning

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-15
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Jag anser att mycket saknas, att man får ett falskt förtroende för uppsatsen men att det bara är kopierat från en powerpoint man kan hitta gratis online...
 • 2017-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Som tidigare sagt är det info som saknas samt på PPT anteckningar nivå.
 • 2015-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Fin uppsats, bra med infromation!