Trafficking - orsaker och konsekvenser | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 8
  • 2543
  • PDF

Trafficking - orsaker och konsekvenser | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om trafficking (människohandel). Här granskas orsakerna till människohandel ur tre perspektiv (det ekonomiska, det politiska och det sociokulturella), och människohandelns konsekvenser och påverkan på samhället förklaras utifrån ett globalt, ett grupp- och ett individperspektiv.

Lärarens kommentar

Välutvecklat, ett självklart A.

Elevens kommentar

Skulle nog ha varit lite noggrannare gällande stavning och meningsuppbyggnad i vissa delar men det är bara småsaker.

Innehåll

1 Fenomen S.3
2 Orsaker S.3
2.1 Ekonomiska orsaker S.3
2.2 Politiska orsaker S.4
2.3 Sociokulturella orsaker S.4
3 Konsekvenser S.4
3.1 Samhället S.4
3.2 Grupper S.5
3.2.1 Kvinnor S.5
3.2.2 Pojkar S.5
3.3 Individ S.5
3.3.1 Den utsatta S.5
3.3.2 Köparen S.6
4 Åtgärder S.6
4.1 Prostitution i Sverige S.6
4.2 Europa S.6
4.3 Den pornografiska revolutionen i Sverige S.7
4.4 Sammanställning av åtgärder S.7
5 Källor S.7

Utdrag

När det kommer till de politiska orsakerna så ligger problemen främst i bristen på en betryggande och tillräcklig lagstiftning samt ett effektivt och slående rättsväsende. De flesta länder är nuförtiden anslutna till internationella organisationer som arbetar med att förhindra trafficking. Men det som många länder fortfarande inte har gjort och behöver göra är att anpassa sin nationella lagstiftning till dessa... Köp tillgång för att läsa mer

Trafficking - orsaker och konsekvenser | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.