Transport över cellmembran | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • B
  • 6
  • 1732
  • PDF

Transport över cellmembran | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven svarar på hur transport över cellmembran fungerar. Eleven beskriver bland annat aktiv transport, passiv transport och osmos.

Innehåll

Inledning
Passiv transport
Diffusion
Aktiv transport
Endo- och exocytos
Osmos
Källkritik
Sammanfattning
Referenslista

Utdrag

Inledning:
Alla levande organismer på jorden kräver ett fungerande cellmembran. Cellmembranet är det som håller ihop och avgränsar cellen samt några organeller från dess omgivning. Det är möjligt på grund av dess uppbyggnad av bipolära fosfolipider och proteiner. Transport vid samt in och ut genom cellmembranet är oerhört viktigt, detta sker på många olika sätt vilket kommer redovisas i denna uppgift.

Först kommer grunderna för passiv transport, diffusion, endo och exocytos, aktiv transport beröras. Sedan kommer något djupare förklaring hur osmos fungerar och hur praktiska tillämpningar inom det har bidragit till mänskligheten. Uppgiften avslutas med en källkritik och kort sammanfattning

Passiv transport
Detta är ett transportsystem som förekommer med koncentrationsgradienten; en hög koncentration av ämnen förs till en lägre . När detta sker genom cellmembran behövs energi 1 för att öppna proteinkanaler som sitter i membranet. Utöver det sker transporten utan tillförsel av energi. Proteinkanalerna kan öppnas på två olika sätt, antingen genom membranpotentialen (membranets elektriska spänning) eller via bindning med unika signalmolekyler . 2 Exempel på passiv transport är transporten av glukos genom cellmembran. Högre halter av glukos på utsidan av membranet än... Köp tillgång för att läsa mer

Transport över cellmembran | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.