Travelogue: Johnny's new life | Elevnovell

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Engelska 7
  • A
  • 2
  • 1105
  • PDF

Travelogue: Johnny's new life | Elevnovell

En elevnovell (short story) på engelska i form av en "Travelogue" (reseberättelse) som berättar om en persons, Johnnys, strävan att bryta sin rutin och resa bort (Johnny's new life). Novellen berättar om det stadium vi kan hamna i när vi lever på rutin, och vad som händer med oss när vi bryter detta.

Lärarens kommentar

Utförlig och nyanserad. Uppsatsen var väldigt intressant och går igenom de olika stadierna utförligt.

Utdrag

Johnny is an average man with an average lifestyle. He lives in a suburban neighborhood in the outskirts of New Jersey. Each and every morning at 6 o'clock Johnny wakes up with a bitter taste of reality. Before wearing a stitch of clothing he'll light up a cigarette and look out the window overviewing a construction site that almost looks like a graveyard. Slowly but surely he manages to step inside his ragged work clothes, put his large feet in the heavy leather boots and make his way out of his home that... Köp tillgång för att läsa mer

Travelogue: Johnny's new life | Elevnovell

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-05-20