Travers och Upphängningsanordning | Fördjupningsarbete

0 0 0 0 0 0 (0 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3

Ämne

Konstruktion 1

Betyg

C

Antal sidor

8

Antal ord

505

Filformat

PDF

Travers och Upphängningsanordning | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Konstruktion, vars syfte är att konstruera en travers (och dess upphängningsanordning) åt ett pappersbruk. Fokus ligger bland annat på beräkningar av: balk, friktionsförband, bultar i fästet samt dimensioner.

Lärarens kommentar
Bra uträkningar! Rapportdelen (i ordform) hade dock kunnat vara mer utvecklad.

Innehåll
KONSTRUKTIONSUPPGIFT: TRAVERS
- Sammanfattning
- Inledning
- Kravspecifikation
- Genomförande
- Beräkningar
-- Balken
-- Friktionsförbandet
-- Bultarna i fästet
-- Dimensioner
- Litteraturförteckning

Utdrag
"Inledning:
Inom arbetet så räknas relevanta värden ut med hjälp av enkla grundliga konstruktions formler som vi har lärt oss i kursen Konstruktion 2. Syftet med arbetet var att visa att vi kan tillämpa de moment vi gått igenom i kursen. Innan arbetet började fick varje elev en unik massa som traversen max skulle kunna bära.

Kravspecifikation"
• Räkna med en hissfaktor på 1.6
• Säkerhetsfaktor på hela konstruktionen på 5 (människofara)
• Justeringsförmåga i höjdled 200mm
• Friktionstalet i skruvförbandet 0.26
• Material
• • I stänger och balk används allmänt konstruktionsstål SS 1412-00
• • I bulten används 1650-00
• Skruvdimensionen i friktionsförbandet ska ligga mellan M8 och M16
• Balktypen ska vara av IPE-profil eller HE-profil"... [läs mer nu]