Tre dimensioner i ett hållbart samhälle | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 14
  • 6763
  • PDF

Tre dimensioner i ett hållbart samhälle | Rapport

En utförlig rapport som reder ut vad ett hållbart samhälle innebär, samt diskuterar de tre dimensionerna av ett hållbart samhälle (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet). Millenniemålen och Amnesty Internationals arbete är exempel på sådant som tas upp i den här rapporten.

Lärarens kommentar

Välskrivet kan dock bli mer noggrann med fotnoterna.

Innehåll

1. Inledning S.3
1.1 ECO-92 S.3
1.2 Frågeställning och avgränsning S.3
1.3 Metod och material S.3
2. Social hållbarhet S.4
2.1 Vad är social hållbarhet S.4
2.2 Amnesty International S.4
2.3 Milleniemålen S.4
2.3.1 Milleniemålens uppkomst S.5
2.4 EU:s bidragande till social hållbarhet S.5
3. Ekonomisk hållbarhet S.5
3.1 Vad är ekonomisk hållbarhet S.5
3.2 Lissabonstrategin S.6
3.3 The Doha Development Agenda S.6
3.4 Tvättmaskinsmetoden S.6
4. Ekologisk hållbarhet S.7
4.1 Vad är ekologisk hållbarhet S.7
4.2 Grön skatteväxling S.7
4.3 Miljöskatt och miljöavgifter S.8
4.4 Elcertifikat S.8
4.5 Kyotoprotokollet S.8
4.6 Minska oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen S.8
4.7 Biogas S.9
4.8 COP21 S.9
5. 2030-agendan S.9
6. Den fjärde dimensionen S.10
7. Avslutning S.11
7.1 Utveckling eller avveckling S.11
8. Slutsats S.11
9. Inspirerande länkar S.11
10. Källförteckning S.11
11. Bilagor S.13

Utdrag

1. Inledning
1.2 ECO-92
På konferensen om miljö och utveckling 1992 i Rio de Janeiro (ECO-92) antogs Agenda 21 som var en plan för att nå hållbar utveckling och innebar ett samspel mellan tre olika dimensioner (den sociala, ekologiska samt den ekonomiska dimensionen). De tre dimensionerna behandlar ämnen som bland annat fattigdom, mänskliga rättigheter och miljö. För att ha möjligheten att nå en hållbar utveckling krävs det att alla tre dimensionerna samspelar homogent om detta inte lyckas så kan det bli en motsatt effekt istället. De tre dimensionerna kan liknas vid en trebent pall och ifall alla benen inte är lika långa så betyder det att pallen lutar och vi riskerar att trilla av. Samma sak gäller ifall vi tar bort ett av benen för då kan inte pallen balansera längre så när vi försöker sätta oss på den så trillar vi ihop. För att uppfylla den ekonomiska dimensionens villkor så behöver vi fortsätta arbeta mot...

2. Social hållbarhet
2.1 Vad är social hållbarhet?
Social hållbarhet innebär att tillgodose människans fysiska och psykiska behov samt se till så att inga grupper missgynnas strukturellt. Här är sensmoralen att man ska utveckla ett samhälle där alla där alla tar del av välfärden. Men det betyder också att samhället ska vara kompetent nog att lösa problem och hantera intressen som... Köp tillgång för att läsa mer

Tre dimensioner i ett hållbart samhälle | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.