Tre dystopiska böcker | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 2
  • B
  • 4
  • 1494
  • PDF

Tre dystopiska böcker | Essä

En essä om de tre dystopiska böckerna "Brave New World" av Aldous Huxley, "Kallocain" av Karin Boye och "1984" av George Orwell. Eleven sammanfattar handlingen i de tre verken, och reflekterar över deras respektive inspirationskällor. Vidare så jämförs de tre böckerna.

Lärarens kommentar

Du har lyckats bra med din essä, och du jämför och resonerar kring verken som du har valt för att komma fram till en slutsats. Du erbjuder även lite av vad du själv tycker och tänker i din analys och du har med intressant och relevant fakta kring de verk som du har valt. Tumme upp för avslutningen där du tar upp Christopher Hitchens, det ger essän det där lilla extra. Men, jag saknar källhänvisningar och användandet av en litteraturförteckning.

Elevens kommentar

Ange källhänvisningar.

Utdrag

"Inom litteraturen har upphovsmännen till dystopiska noveller ofta strävat efter att förutspå och varna för framtiden. Det är också vad författarna till böckerna jag har valt att skriva om har velat göra. Den första moderna dystopin inom litteraturen kan sägas vara novellen Brave New World (1932), skriven av engelsmannen Aldous Huxley. Boken utspelar sig i London år 2540 e.v.t., i en totalitär världsstat där civilisationen befinner sig i ett nytt stadie i den historiska utvecklingen. I den nya världskulturen har man ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Tre dystopiska böcker | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.