De tre monoteistiska religionerna | Likheter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 8
  • Religionskunskap
  • C
  • 7
  • 1688
  • PDF

Fördjupningsarbete: De tre monoteistiska religionerna | Likheter

Ett fördjupningsarbete i Religionskunskap, där eleven kort beskriver de tre monoteistiska religionerna (judendom, kristendom och islam) samt deras heliga texter och likheter.

Innehåll

- Inledning
- Judendomen
-- Heliga texter: Tanak, Talmund, Tora
- Kristendomen
-- Heliga texter: Gamla testamentet, Nya testamentet
- Islam
-- Heliga texter: Koranen, Sunna
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

Inledning
Jag ska skriva om hur de tre monoteistiska religionernas bakgrund men eftersom uppgiften är att resonera kring deras likheter skriver jag mer om det.

Bakgrund:
Judendomen
Den första kommunikationen gud hade med sitt folk enligt judendomen var genom Abraham, då gud lovade Abraham att han och hans ättlingar skulle få ett eget land.
En av Abrahams barnbarnsbarn, Jakob blev såld till Egypten som slav.
Eftersom att Jakob kunde tyda drömmar så blev han rik och känd och det gjorde att israeliterna kom ner till Egypten för att vara när honom.
Ett tag efter hans död när folket hade börjat glömma bort honom tvingades israeliterna till slavarbete av egyptierna.
Nu uppenbarar sig Abraham och hans två söner Ismael och Isak gud för Moses.
Det är då som Judendomen verkligen slår rot och Moses med hjälp av gud lyckades att leda sitt folk ut ur Egypten.
Det var då gud lovade att skydda Israels folk och han kallade dem för hans utvalda folk. Efter att Romarna intagit Israel och bränt ner det heliga templet så skingrades judarna, vilket kallas för ”Diasporan”. Efter Diasporan så flydde judarna ut... Köp tillgång för att läsa mer

De tre monoteistiska religionerna | Likheter

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-07-16
    jag vill hitta svar till proven