Tre politiska ideologier | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 7
  • 1835
  • PDF

Tre politiska ideologier | Fördjupningsarbete

Ett enklare fördjupningsarbete där eleven redogör för de tre stora politiska ideologierna: konservatism, liberalism och kommunism. Fokus ligger på respektive ideologis utmärkande drag och grundvärderingar, där eleven även avslutar med att reflektera kring fördelar och nackdelar med varje ideologi.

Innehåll

DE TRE STORA IDEOLOGIERNA

• 1.1 Sammanfattning
• 1.2 Problemställning
• 1.3 Inledning
• 2.1 konservatism
• 2.2 Liberalism
• 2.3 Socialism
• 3. Analys
• 4. Källor

Utdrag

"Jag kommer att skriva om de tre största politiska ideologerna i dagens samhälle, vilket är liberalismen, socialismen och konservatismen. Där jag kommer att förklara vad de handlar om och hur det fungerar utöver skillnaderna och likheterna. Vilka olika mål ideologierna strävar efter, men även hur ideologierna såg ut förr i tiden jämfört med nu. Men även hur ett drömsamhälle ser ut för olika människor i varje ideologi, och hur det ser ut om man jämför dem med varandra."... Köp tillgång för att läsa mer

Tre politiska ideologier | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.