De tre revolutionerna | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Historia 1a1
  • A
  • 13
  • 3279
  • PDF

De tre revolutionerna | Fördjupningsarbete

En längre uppsats om "de tre revolutionerna": det amerikanska frihetskriget, den industriella revolutionen och den franska revolutionen. Fokus ligger på deras respektive orsaker, förlopp och konsekvenser.

Notera att uppsatsen avslutande del (där eleven skulle beskrivit likheter och skillnader mellan revolutionerna, samt fört ett källkritiskt resonemang) är ofullständig.

Lärarens kommentar

A - du uppfyller kraven för betyget A. Bra och utvecklade analyser samt fin källhänvisning löpande i texten.

Innehåll

DE TRE REVOLUTIONERNA
- Det amerikanska frihetskriget
-- Orsaker
-- Revolutionens förlopp
-- Konsekvenser
- Den industriella revolutionen
-- Orsaker
-- Revolutionens förlopp
-- Konsekvenser
- Den franska revolutionen
-- Orsaker
-- Revolutionens förlopp
-- Konsekvenser
- Källförteckning

Utdrag

"Det amerikanska frihetskriget

Orsaker:
Under 1700-talet stred Storbritannien och Frankrike mot varandra i flertalet krig. Storbritannien hade en övermäktig flotta vilket ofta resulterade i att de tog överhanden. Då Frankrike inte hade så mycket att sätta emot innebar detta att britterna övertog många av de franska kolonierna, från Asien till Amerika. Under det sjuåriga kriget, (1756-63), spred sig striderna hela vägen från Europa till Indonesien och Amerika. De franska trupperna i kolonierna var oförberedda på strid vilket också innebar att de blev ..."... Köp tillgång för att läsa mer

De tre revolutionerna | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.