De tre systerreligionerna | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 6
  • 2434
  • PDF

De tre systerreligionerna | Utredande text

En utredande text om de tre systerreligionerna (kristendomen, islam och judendomen). Eleven undersöker bland annat skapelsesynen, heliga skrifter, vilodagarna, heliga byggnader, familjelivet, samt religionernas högtider och profeter.

Utdrag

De tre systerreligionerna judendom, kristendom och islam kallas systerreligionerna/ syskonreligionerna eftersom religionerna har mycket gemensamt. Med tanken på att de har mycket gemensamt, brukar man även kalla de tre religionerna för ” De tre abrahamitiska religionerna" eftersom alla tre religionerna anser att patriarken Abraham är deras stamfader och grundläggare. Sedan brukar man också kalla dem för " De tre monoteistiska religionerna". Monoteism betyder att man tror på bara en och Gud, vilket de tre religionerna gör. De tror på en och samma Gud samt anses det bara finnas en Gud.

När det gäller skapelsesynen är den i stort sett detsamma i alla tre religionerna. Alla tre grundar sin skapelsesyn på Gamla testamentet, och första Moseboken. I de böckerna står det att Gud skapade först jorden och hädanefter skapade Gud människorna och djuren. När det gäller gudstron skiljer det åt sig lite. Inom Kristendom ser man Jesus som Guds son och att Gud visar sig som Jesus. Kristna ser även Gud som treenig. Det vill säga att Gud visar sig på tre sätt. Gud visar sig som en fader som bryr sig om sina barn. Gud visar sig som Jesus som kallas för Guds son, och Gud visar sig som Anden. Det kristna menar med Anden är att den är som vinden. När träden svänger fram och tillbaka vet vi att det beror på vinden, men när goda saker händer runt om i världen är det Guds kraft, Anden. Hos muslimer är det inte riktigt så. Muslimer framhäver Guds enhet. Det vill säga att Gud är en. Med det menar muslimer att Gud inte kan på samma gång vara Gud i en människa som det är i den kristna tron. I Koranen står det att Gud inte har någon son. Det är därför muslimer ser Jesus som en profet och inte Guds son. Judarna tror däremot på det, men de tror inte att Guds son kan vara lika mycket Gud som Gud själv. Judarna ser mer Guds söner som de människor som tror på honom. Judarna ser också Jesus som en profet istället för Guds son. Det som de tre systerreligionerna har gemensamt är att man tror på en och samma Gud, och det finns bara en Gud som har skapat världen och människorna. Gud är större än allt annat och att människorna är Guds avbild. Människorna är Guds medarbetare på jorden, och varje människa ska ha ansvar för sitt liv... Köp tillgång för att läsa mer

De tre systerreligionerna | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.